Loading...
Home2018-10-19T15:02:08+01:00

Veilige Haven staat voor het neerzetten van vernieuwende methoden, met als doel het doorbreken van de cirkel van geweld.

Veilige Haven wil de cirkel van geweld doorbreken door het professionele werkveld te inspireren, te motiveren en van kennis en vaardigheden te voorzien op het gebied van huiselijk geweld.

Klik voor verder lezen..
Veilige Haven wil dat bereiken door het professionele werkveld, multidisciplinair en intersectoraal te laten samenwerken. Professionals met elkaar in verbinding te brengen en methoden, technieken en juridische vraagstukken voor hen helder en inzichtelijk te maken.

In de wereld om ons heen zijn nog steeds vele kinderen, ouderen en ouders slachtoffer in een systeem dat niet de veiligheid biedt die je in onze samenleving zou mogen verwachten. Jaarlijks sterven kinderen door geweld binnen relaties, die niet hadden hoeven sterven.

Binnen de Veilige Haven streven wij naar modellen die zorgen dat wij als samenleving er alles aan hebben gedaan, wat binnen onze macht ligt om hen te beschermen die niet veilig zijn in relaties, waar je je wel veilig zou moeten voelen.

Bij alles waar wij voor staan staat veiligheid voorop. Wij gaan uit van multidisciplinaire aanpak, waarbij er altijd een verantwoordelijke is die de zorg op zich neemt. En het slachtoffer begeleidt zolang dat nodig is.

Dit alles begint met een hoogwaardige en kundige ontvangst (triage; forensisch; veiligheid). Vervolgens wordt vanuit een multidisciplinair team de aanpak bepaalt die past bij hetgeen geconstateerd is. En wordt er volgens best practice over de verschillende disciplines gewerkt naar een passende oplossing.

Safety first!

Een multidisciplinaire groep professionals komt regelmatig bij elkaar om te werken aan en naar een Veilige Haven. Met als uiteindelijk doel dat er er in Nederland, ‘huizen’ worden gerealiseerd, waar slachtoffers een veilige heen komen kunnen vinden, waar direct de juiste expertise wordt ingezet om veiligheid te creëren, forensisch inzicht te krijgen en de basis te leggen voor een gezonde toekomst.
Samen met professionals werken wij binnen projecten om de inter sectorale en multidisciplinaire activiteiten te stimuleren, door kennis te halen, bundelen en te delen in het werkveld. Ook middels deelname aan en organisatie van congressen, symposia en ronde tafels. Onze inzet gericht op de professionals, met als doel de slachtoffers van (huiselijk)geweld te helpen.

Beschermend – Veilige Haven

Stoutmoedige Gids – Speak out & Stand up

Organisch verbinden – Open Source

Innemend – Uitnodigende Joie de Vivre

Open-minded Professional – Zien voor wat het Werkelijk is

Lees onze Blog’s