Deel informatie! Dat is van levensbelang

Baby P.

Baby P.

De makers van de documentaire ‘Baby P: The untold story’ analyseren haarscherp hoe een moeder, haar nieuwe vriend en diens broer de 17 maanden oude Peter Connelly gedurende een periode van maanden zodanig mishandelden dat hij uiteindelijk overleed. De BBC zond de documentaire uit op 27 oktober; ik heb ‘m dit weekeinde bekeken via YouTube. De documentaire is een “must” voor gemeenteraadsleden, professionals en allen die betrokken zijn bij de decentralisatie van de zorg voor jeugd. In Nederland overlijden namelijk ruim twee keer zoveel kinderen door verwaarlozing, mishandeling of fysiek geweld als in Groot-Brittannië.

In anderhalf uur legt de documentaire de oorzaken van de dood van baby P. bloot. Het langs elkaar heen werken van politie, kinderartsen en kinderbescherming. De kwalijke rol van media en politiek, die de schuld volledig bij de kinderbescherming leggen hoewel juist de ziekenhuisorganisatie en de politie in gebreke bleven. Daarbij komt nog het achteraf achterhouden van informatie door Ofsted, de Engelse jeugdinspectie.

Peter had gered kunnen worden als de politie intensiever had samengewerkt met kinderbeschermers en artsen

Het kind overleed in het Londense district waar in 2000 Victoria Climbié door een tante en haar vriend zo ernstig werd mishandeld dat zij stierf. Lord Laming deed in zijn rapport naar aanleiding van Victoria’s dood talrijke aanbevelingen voor verbeteringen van de Engelse kinderbescherming.Lamings rapport was grotendeels verantwoordelijk voor de vorming van het Every Child Matters-initiatief; de introductie van de Children’s Act 2004; de oprichting van het ContactPunt-project; en de oprichting van het Bureau van het Kinderrechtencommissariaat, voorgezeten door de Children’s Commissioner for England (lees voor meer informatie over het Engelse jeugdstelselJeugdzorg in Europa versie 2.0).

Lessen voor Nederland
In Nederland overlijden jaarlijks ruim twee keer zoveel kinderen door verwaarlozing, mishandeling of fysiek geweld als in Groot-Brittannië. Wat kunnen wij leren van deze schokkende documentaire? Dat het voor kinderen van levensbelang is dat professionals die hen moeten beschermen goed zijn opgeleid. Dan weten zij dat het delen van informatie bij vermoedens van kindermishandeling essentieel is.

Als de arts die Peter Connelly twee dagen voor zijn dood onderzocht over alle informatie had beschikt, dan had zij de blauwe plekken van Peter niet geïnterpreteerd als veroorzaakt door zijn drukke gedrag, maar door mishandeling.
Als de maatschappelijk werker de twee andere kinderen in het gezin van Peter had gesproken over de nieuwe vriend van hun moeder, dan was zij wellicht meer gealarmeerd geraakt.
Ook de grootmoeder van Peter is als belangrijke informatiebron over het hoofd gezien. Peters moeder kreeg in de maanden voor Peters dood een nieuwe vriend, en veranderingen in de gezinssamenstelling zijn aanleiding voor een hernieuwde risico-inschatting.
De artsen van de kliniek waar Peter talrijke keren vanwege onverklaard letsel werd onderzocht, trokken bij hun managers tevergeefs aan de bel over onderbezetting en onvoldoende professionele steun. Voor de zoveelste keer een signaal dat managers zonder inhoudelijke kennis van kinderbescherming op zichzelf een risicofactor vormen. Peter Connelly had gered kunnen worden als de politie openheid van zaken had gegeven en intensiever had samengewerkt met kinderbeschermers en artsen.

Veilige haven
Het Amerikaanse Child Advocacy Center, waar kinderbescherming, psychologen, politie en artsen binnen één organisatie samenwerken, is het noodzakelijke en logische antwoord op deze documentaire. Alleen dan is het delen van informatie niet meer vrijblijvend, is specialistische expertise op één plek en 24/7 aanwezig, en is de verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare kinderen helder belegd. De Veilige Haven pleit daarvoor, ook in Nederland. Gemeenteraadsleden, professionals en alle andere betrokkenen bij de decentralisatie van de zorg voor jeugd: bekijk de documentaire over Peter. En sluit je aan bij www.veilige-haven.com.

Ferko Öry, kinderarts en initiatiefnemer

Veilige Haven
13 november 2014

Share
By |2018-04-26T14:29:16+01:00november 16th, 2014|Blog|0 Comments

About the Author:

Klinisch psycholoog BIG met eerst 9 jaar ervaring in de ambulante psychiatrie (diagnostiek & behandeling van angststoornissen), daarna 7 jaar forensische psychiatrie (gewelds- en zedendelinquenten). In beide werkvelden viel mij op hoeveel psychiatrische patienten slachtoffer zijn van mishandeling (als kind, adolescent of volwassene). Dat creeerde bij mij de drive om daar iets aan te doen. Ik wil de wetenschappelijke kennis over de psychologie van geweld en de effectieve aanpak ervan naar de praktijk brengen, zodat nog meer slachtoffers voorkomen worden. Persoonlijke website: www.corinederuiter.eu

Leave A Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.