Over Veilige Haven2018-04-26T14:36:40+01:00

Stichting de Veilige Haven

Veilige Havens realiseren, waarbij de hulp- en zorgverleners met elkaar samenwerken om een zo effectief mogelijke hulp en zorg te beiden aan de slachtoffers en daders van (huiselijk)geweld. Met een speciale aandacht voor de bescherming van het KIND. Wat moet leiden tot het doorbreken van de cirkel van geweld.

De huidige inrichting van de hulp en zorg werkt niet voldoende samen om dramatische excessen te voorkomen. Er zijn innovaties nodig om de hulp en zorgverlening rondom (huiselijk)geweld te ondersteunen met kennis, kunde, ervaring en vooral ook dialoog. Waarbij de beschikbare kennis niet alleen vanuit Nederland wordt gehaald, maar wel vooral naar de Nederlandse situatie wordt vertaald.

Veilige Haven wil hierin de krachten multisectoraal bundelen en hierin het initiatief nemen om projecten en initiatieven (helpen) te starten en vooral ook kennis beschikbaar te maken voor het professionele werkveld.

Dialoog voeren over de problematiek binnen de betrokken disciplines en deze partijen ook echt met elkaar in contact te brengen, de dialoog te voeren alsook te faciliteiten. De opgehaalde en en opgedane kennis beschikbaar te maken en te delen met de relevante organisaties en partijen. En hiervoor geld op te halen en te verdienen om deze doelen te kunnen realiseren.
Concreet door deel te nemen aan projecten om veilige havens te realiseren en intersectorale samenwerking mogelijk te maken. Als ook door het organiseren van lezingen, congressen en symposia.

Kernwaarden Veilige Haven

Het bestuur

Jolanda van Boven
Jolanda van BovenVoorzitter
Peter Gunst
Peter GunstSecretaris
Ed Jissink
Ed JissinkPenningmeester
Hans Gort
Hans GortPR & MarCom
Sander van Arum
Sander van ArumBestuurslid
Ferko Ory
Ferko OryBestuurslid

Onze actieve ambassadeurs

Anke van Dijke
Anke van DijkeBestuurder Fier Fryslan
Corine de Ruiter
Corine de RuiterProfessor of Forensic Psychology
Janet van Bavel
Janet van BavelBestuurder Multidisciplinair centrum
Birgit Laemers
Birgit LaemersCreatief BrandSense
Jan Willems
Jan WillemsUniversiteit van Maastricht (Rechten van het Kind)
Kim Spinder
Kim SpinderPiraat