Ambitie2018-08-11T10:20:47+01:00

Manifest

Alle kinderen hebben recht op een veilig thuis, om later als volwassene gelukkig en gezond te zijn. Dit recht is vastgelegd in artikel 3 van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) dat door de Nederlandse overheid is onderschreven.

Er zijn situaties waarin een kind thuis niet veilig is. Denk aan een kind dat getuige is van terugkerend geweld tussen zijn ouders of een kind dat seksueel misbruikt wordt. Een kind durft vaak zelf niets te zeggen, maar volwassenen die in hun werk zo’n kind begeleiden, zoals onderwijzers of sportdocenten, zien vaak wel dat er ‘iets’ aan de hand is met een kind. Ook een buurvrouw kan iets merken. Het vermoeden van mishandeling van een kind moet op een plek terecht komen, waar het belang van het kind centraal staat.  Op deze plek, die we Veilige Haven noemen, wordt het onderzoek opgepakt en met een team van medewerkers onderzocht.

Veilige Haven is het centrum waar geweld in relaties, inclusief kindermishandeling, relationeel geweld en oudermishandeling, wordt gemeld, en binnen 24 uur na de melding met het onderzoek wordt gestart. Dit gebeurt volgens wetenschappelijke standaarden en richtlijnen, waarbij waarheidsvinding, gestructureerde  risicotaxatie, veiligheidsplan en toeleiding tot zorg, centraal staan. Meerdere disciplines, zoals politie, rechtsbijstand, forensisch arts, forensisch psycholoog, reclassering, traumatherapeut, werken samen op een oplossingsgerichte wijze. Geen enkele discipline is belangrijker dan de andere; alle disciplines dienen het belang van het kind.

De professionals die binnen Veilige Haven werken hebben alle een opleiding  op hun eigen vakgebied, maar daarnaast forensische scholing op het gebied van geweld in relaties. De medewerkers zijn ten allen tijde bereid hun werkwijze toe te lichten. Veilige Haven is een plek waar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van geweld in relaties wordt uitgevoerd. Zo blijft ook de Veilige Haven verder leren.

Lees het hele manifest

Lees het artikel in NRC